اعلام آخرین آمار تلفات زلزله کرمانشاه +اسامی
اعلام آخرین آمار تلفات زلزله کرمانشاه +اسامی

پزشکی قانونی کشور اعلام کرد:با مشخص شدن هویت ۲۵ تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله دفن شده بودند و مرگ دو تن در بیمارستان، تعداد تلفات زلزله کرمانشاه به 483 تن رسید.

با مشخص شدن هویت ۲۵ تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله به اضطرار دفن شده بودند و نیز مرگ دو نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان، تعداد تلفات زلزله کرمانشاه به ۴۸۳ تن (۲۳۷ مرد و ۲۴۶ زن) رسید.

روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، در خصوص ۲۵ فوتی زلزله که در ساعات اولیه به اضطرار دفن شده بودند، پزشکی قانونی پس از بررسی‌های کمیته فوت و محرز شدن علت مرگ این اجساد بر اثر زلزله، برای آنان گواهی فوت صادر کرد.

سرپل ذهاب: ۴۲۵ (۱ نفر مجهول الهویه)
کرند: ۱۹ نفر
قصر شیرین: ۱۶ نفر
ثلاث: ۱۲ نفر
کرمانشاه: ۱
تازه آباد: ۱
ازگله: ۶ نفر
اسلام آباد: ۱
۲ نفر شهر نامشخص

آخرین اسامی تلفات زلزله استان کرمانشاه به تفکیک شهر و جنسیت به شرح زیر است:

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
۱ خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
۲ رشید صوفی مذکر ازگله
۳ مانی صوفی رشید مذکر ازگله
۴ عطیه رسولیان مونث ازگله
۵ امیر یوسفی مذکر ازگله
۶ عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
۷ مراد صیدی فرخ مذکر اسلام آباد
۸ ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
۹ خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
۱۰ خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
۱۱ مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
۱۲ پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
۱۳ تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
۱۴ فلاح میری مذکر ثلاث باباجانی
۱۵ خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
۱۶ عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
۱۷ حسن امامی مذکر ثلاث باباجانی
۱۸ کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
۱۹ کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
۲۰ ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
۲۱ سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپلذهاب
۲۲ پرنیا البتکین سیاوش مونث سرپلذهاب
۲۳ پیمان شکری مذکر سرپلذهاب
۲۴ هما رضایی رضا مونث سرپلذهاب
۲۵ زینب فرضی اله نظر مونث سرپلذهاب
۲۶ مانیسا ویسی منصور مونث سرپلذهاب
۲۷ فریدون سلطانی یداله مذکر سرپلذهاب
۲۸ ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپلذهاب
۲۹ حدیث کرمی اشرف مونث سرپلذهاب
۳۰ اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپلذهاب
۳۱ فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپلذهاب
۳۲ اکبر سنجابی حسین مذکر سرپلذهاب
۳۳ جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۴ انور یوسفی محمد مذکر سرپلذهاب
۳۵ محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپلذهاب
۳۶ خاور ویسی مونث سرپلذهاب
۳۷ سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپلذهاب
۳۸ سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپلذهاب
۳۹ منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپلذهاب
۴۰ والیه مرادی طاهر مونث سرپلذهاب
۴۱ معصومه فتاحی خسرو مونث سرپلذهاب
۴۲ گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
۴۳ بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپلذهاب
۴۴ مبینا رضایی علی میت مونث سرپلذهاب
۴۵ ثریا محمدی امیر مونث سرپلذهاب
۴۶ بردیا باقری مجتبی مذکر سرپلذهاب
۴۷ آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپلذهاب
۴۸ فاضل غلامی محمد مذکر سرپلذهاب
۴۹ سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپلذهاب
۵۰ سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپلذهاب
۵۱ نرگس زارع عبداله مونث سرپلذهاب
۵۲ کاظم بهرامی مقدس مذکر سرپلذهاب
۵۳ معصومه حیدری مونث سرپلذهاب
۵۴ کیومرث باقری مذکر سرپلذهاب
۵۵ آقامیر نادری مذکر سرپلذهاب
۵۶ کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپلذهاب
۵۷ دولت امیری علیمراد مونث سرپلذهاب
۵۸ سهیل عطایی ظفر مذکر سرپلذهاب
۵۹ شاهین نجفی امیر مذکر سرپلذهاب
۶۰ آیلین مرادی مسلم مونث سرپلذهاب
۶۱ ظفر عطایی عبداله مذکر سرپلذهاب
۶۲ فریده رضایی علی حسین مونث سرپلذهاب
۶۳ محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپلذهاب
۶۴ عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپلذهاب
۶۵ صمد دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۶۶ محمدطاها دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
۶۷ محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
۶۸ محمد کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
۶۹ عباس دارابی حیات مذکر سرپلذهاب
۷۰ آرین محمودی سیروس مذکر سرپلذهاب
۷۱ سیف علی قدمی ولی مذکر سرپلذهاب
۷۲ لیدا شاهماری بهمن مونث سرپلذهاب
۷۳ فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
۷۴ طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپلذهاب
۷۵ ریحان محمدی احمد مونث سرپلذهاب
۷۶ ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپلذهاب
۷۷ علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپلذهاب
۷۸ علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
۷۹ سلمان بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
۸۰ یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپلذهاب
۸۱ مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپلذهاب
۸۲ لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپلذهاب
۸۳ فرحناز مرادی صمد مونث سرپلذهاب
۸۴ مبین یاری جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۸۵ مینا یاری جهانبخش مونث سرپلذهاب
۸۶ الهام خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
۸۷ یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپلذهاب
۸۸ عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپلذهاب
۸۹ محمد گودرزی مذکر سرپلذهاب
۹۰ آرمین امین زاده مجید مذکر سرپلذهاب
۹۱ محمد مصطفایی معارف مذکر سرپلذهاب
۹۲ خرامان رستمی علی مونث سرپلذهاب
۹۳ لیلا کمانگر صفیار مونث سرپلذهاب
۹۴ طوطی الماسی گلمراد مونث سرپلذهاب
۹۵ شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۹۶ گل اندام محمدی حسن مونث سرپلذهاب
۹۷ آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپلذهاب
۹۸ زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
۹۹ جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
۱۰۰ فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
۱۰۱ احترام رستمی علی زمان مونث سرپلذهاب
۱۰۲ زینب محمدی رضاحسین مونث سرپلذهاب
۱۰۳ بنیامین صادقی مهران مذکر سرپلذهاب
۱۰۴ فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپلذهاب
۱۰۵ شایان شریف نیا احمد مذکر سرپلذهاب
۱۰۶ پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپلذهاب
۱۰۷ جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپلذهاب
۱۰۸ کریم آزادی خسرو مذکر سرپلذهاب
۱۰۹ عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپلذهاب
۱۱۰ شیرین کرمی رمضان مونث سرپلذهاب
۱۱۱ آرمان کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
۱۱۲ کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپلذهاب
۱۱۳ آرسام مرادی کاوه مذکر سرپلذهاب
۱۱۴ فرحناز عبدلی حسین مونث سرپلذهاب
۱۱۵ کورش الماسی صوف مذکر سرپلذهاب
۱۱۶ آرش الماسی کورش مذکر سرپلذهاب
۱۱۷ نوید الیاسی حسن مذکر سرپلذهاب
۱۱۸ حدیقه الیاسی مونث سرپلذهاب
۱۱۹ قباد اکبری فرج مذکر سرپلذهاب
۱۲۰ قمر فلاح اکبر مونث سرپلذهاب
۱۲۱ علی محمد رضایی مذکر سرپلذهاب
۱۲۲ خزاله خدایاری بابا مونث سرپلذهاب
۱۲۳ پرستو آزادی کریم مونث سرپلذهاب
۱۲۴ آران آزادی کریم مونث سرپلذهاب
۱۲۵ اختر چراغی مراد مونث سرپلذهاب
۱۲۶ خاور صیدی صیداحمد مونث سرپلذهاب
۱۲۷ حسن مرادی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۲۸ جبار مرادبیگی مذکر سرپلذهاب
۱۲۹ طوبی منصوری شمس اله مونث سرپلذهاب
۱۳۰ کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپلذهاب
۱۳۱ یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۳۲ رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۳۳ تینا ناصری عبداله مونث سرپلذهاب
۱۳۴ آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپلذهاب
۱۳۵ مازیار اخگر مذکر سرپلذهاب
۱۳۶ چیمن اخگر بابامراد مونث سرپلذهاب
۱۳۷ افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپلذهاب
۱۳۸ هیوا مرادیان سهراب مونث سرپلذهاب
۱۳۹ فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
۱۴۰ نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپلذهاب
۱۴۱ فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپلذهاب
۱۴۲ مینا پاکرو بابا مونث سرپلذهاب
۱۴۳ جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۱۴۴ رانا ویسی علی جان مونث سرپلذهاب
۱۴۵ سجاد فلاح قنبر مذکر سرپلذهاب
۱۴۶ پروین عباسی احمد مونث سرپلذهاب
۱۴۷ حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپلذهاب
۱۴۸ آرشام امینی معارف مذکر سرپلذهاب
۱۴۹ شهناز طاهری مونث سرپلذهاب
۱۵۰ الهه کمری جبار مونث سرپلذهاب
۱۵۱ سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپلذهاب
۱۵۲ گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپلذهاب
۱۵۳ زرینه الیاسی احمد مونث سرپلذهاب
۱۵۴ ناصر رضایی محمود مذکر سرپلذهاب
۱۵۵ فرشته عسگری خسرو مونث سرپلذهاب
۱۵۶ امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپلذهاب
۱۵۷ خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپلذهاب
۱۵۸ فریده اسماعیلی امان مونث سرپلذهاب
۱۵۹ مهین کیوان تبار حمید مونث سرپلذهاب
۱۶۰ زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپلذهاب
۱۶۱ میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپلذهاب
۱۶۲ عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپلذهاب
۱۶۳ آرزو نجفی احمد مونث سرپلذهاب
۱۶۴ آتنا یادگاری ایاز مونث سرپلذهاب
۱۶۵ فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپلذهاب
۱۶۶ پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپلذهاب
۱۶۷ تورج نوروزی علیداد مذکر سرپلذهاب
۱۶۸ نیما کرم پور وهاب مذکر سرپلذهاب
۱۶۹ علی قاضی پور رضا مذکر سرپلذهاب
۱۷۰ نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپلذهاب
۱۷۱ پویان یاری محسن مذکر سرپلذهاب
۱۷۲ آرینا رستمی حجت مونث سرپلذهاب
۱۷۳ علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپلذهاب
۱۷۴ طوبی باپیری علی مونث سرپلذهاب
۱۷۵ مهدی همتی جواد مذکر سرپلذهاب
۱۷۶ بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپلذهاب
۱۷۷ ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپلذهاب
۱۷۸ احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپلذهاب
۱۷۹ شکوفه بهرامی کمال مونث سرپلذهاب
۱۸۰ عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۸۱ علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپلذهاب
۱۸۲ پرویز مریدی مجید مذکر سرپلذهاب
۱۸۳ احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپلذهاب
۱۸۴ مرادحاصل امیدی مذکر سرپلذهاب
۱۸۵ ابراهیم محمودیان مذکر سرپلذهاب
۱۸۶ لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپلذهاب
۱۸۷ نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپلذهاب
۱۸۸ ماردین امیری نوذر مذکر سرپلذهاب
۱۸۹ صدیقه ویسی احمد مونث سرپلذهاب
۱۹۰ نسرین کرمی شمس اله مونث سرپلذهاب
۱۹۱ انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپلذهاب
۱۹۲ زهرا رضایی مونث سرپلذهاب
۱۹۳ کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپلذهاب
۱۹۴ مینو مرادی شاهپور مونث سرپلذهاب
۱۹۵ اکرم سنجابی حسین مونث سرپلذهاب
۱۹۶ قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپلذهاب
۱۹۷ حسن محمدی صالح مذکر سرپلذهاب
۱۹۸ شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
۱۹۹ نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
۲۰۰ صلاح الدین شهباز مذکر سرپلذهاب
۲۰۱ شربت نظری احمد مونث سرپلذهاب
۲۰۲ حسین ایران دوست احمد مذکر سرپلذهاب
۲۰۳ احمد ایران دوست نادر مذکر سرپلذهاب
۲۰۴ نگار ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
۲۰۵ اسوه مرادی امین مونث سرپلذهاب
۲۰۶ سمیه ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
۲۰۷ صورت ایران دوست مونث سرپلذهاب
۲۰۸ برزو کرمی نادر مذکر سرپلذهاب
۲۰۹ معوه کرمی برزو مونث سرپلذهاب
۲۱۰ فاطمه عزیزی مونث سرپلذهاب
۲۱۱ رئوف محمدی مذکر سرپلذهاب
۲۱۲ ارشیا ویسی مذکر سرپلذهاب
۲۱۳ کسری ویسی مذکر سرپلذهاب
۲۱۴ لیمو خانلری مونث سرپلذهاب
۲۱۵ عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپلذهاب
۲۱۶ آکار الیاسی عبداله مذکر سرپلذهاب
۲۱۷ احمد رحمانی مذکر سرپلذهاب
۲۱۸ عصمت سهرابی رستم مونث سرپلذهاب
۲۱۹ باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپلذهاب
۲۲۰ مینا قهرمانی فارس مونث سرپلذهاب
۲۲۱ مریم حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
۲۲۲ غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپلذهاب
۲۲۳ شوکت بادپران حیدر مونث سرپلذهاب
۲۲۴ بسته شفیعی علی جان مونث سرپلذهاب
۲۲۵ جلیل قدمی کاکامراد مذکر سرپلذهاب
۲۲۶ رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپلذهاب
۲۲۷ ربابه حیان اسماعیل مونث سرپلذهاب
۲۲۸ نبی محمدی شاپور مذکر سرپلذهاب
۲۲۹ امین مرادی مذکر سرپلذهاب
۲۳۰ هاجر آزادی مونث سرپلذهاب
۲۳۱ بشرا مرادی امین مونث سرپلذهاب
۲۳۲ علی احمدی وهاب مذکر سرپلذهاب
۲۳۳ عبدالوهاب احمد مذکر سرپلذهاب
۲۳۴ علی احمدی اسحق مذکر سرپلذهاب
۲۳۵ فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپلذهاب
۲۳۶ کوکب دارابی مصطفی مونث سرپلذهاب
۲۳۷ امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپلذهاب
۲۳۸ سحر احمدی جواد مونث سرپلذهاب
۲۳۹ زینب ابراهیمی احسان مونث سرپلذهاب
۲۴۰ یداله قادری ابراهیم مذکر سرپلذهاب
۲۴۱ قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۲۴۲ شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپلذهاب
۲۴۳ فرشته رستمی ایاز مونث سرپلذهاب
۲۴۴ آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپلذهاب
۲۴۵ یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۲۴۶ آرمتین ویسی ؟ مذکر سرپلذهاب
۲۴۷ وهاب کرمپور مذکر سرپلذهاب
۲۴۸ فاطمه جاودان مونث سرپلذهاب
۲۴۹ طوبی باقری مونث سرپلذهاب
۲۵۰ فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپلذهاب
۲۵۱ سهیلا عزیزی خدایار مونث سرپلذهاب
۲۵۲ پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپلذهاب
۲۵۳ دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپلذهاب
۲۵۴ گرجی پالانی علی مونث سرپلذهاب
۲۵۵ شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپلذهاب
۲۵۶ داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۲۵۷ جوهر بهرک روضان مذکر سرپلذهاب
۲۵۸ مهناز ویسی شمس اله مونث سرپلذهاب
۲۵۹ شیما محمد شاپور مونث سرپلذهاب
۲۶۰ شکر مرادی عبداله مونث سرپلذهاب
۲۶۱ فاطیما رضایی میثم مونث سرپلذهاب
۲۶۲ پگاه رستمی کویار مونث سرپلذهاب
۲۶۳ علی مهرابی حسن مذکر سرپلذهاب
۲۶۴ سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپلذهاب
۲۶۵ هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپلذهاب
۲۶۶ حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپلذهاب
۲۶۷ حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپلذهاب
۲۶۸ عماد زارع حبیب مذکر سرپلذهاب
۲۶۹ حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپلذهاب
۲۷۰ مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپلذهاب
۲۷۱ رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپلذهاب
۲۷۲ بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپلذهاب
۲۷۳ سیروس بری علی مذکر سرپلذهاب
۲۷۴ محمدپارسا فتاحی مجتبی مذکر سرپلذهاب
۲۷۵ محمدطاها فتاحی مجتبی مذکر سرپلذهاب
۲۷۶ مهسا بسامی مراد مونث سرپلذهاب
۲۷۷ محسن نقدی حسین مذکر سرپلذهاب
۲۷۸ حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپلذهاب
۲۷۹ دنیا بابایی یونس مونث سرپلذهاب
۲۸۰ فاطمه مومنی محسن مونث سرپلذهاب
۲۸۱ صوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۲۸۲ فریبا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
۲۸۳ پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپلذهاب
۲۸۴ النا زارعی ستار مونث سرپلذهاب
۲۸۵ یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپلذهاب
۲۸۶ جواد نوری محمد مذکر سرپلذهاب
۲۸۷ کورش زارعی یداله مذکر سرپلذهاب
۲۸۸ نهیه محمودی کریم مونث سرپلذهاب
۲۸۹ مرادحاصل فریفته جلیل مذکر سرپلذهاب
۲۹۰ راحله بخشی محمدمراد مونث سرپلذهاب
۲۹۱ محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپلذهاب
۲۹۲ النا کرم مهدی مونث سرپلذهاب
۲۹۳ احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپلذهاب
۲۹۴ خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپلذهاب
۲۹۵ فرزانه یادگاری احمد مونث سرپلذهاب
۲۹۶ هاجر رحیمی حجت مونث سرپلذهاب
۲۹۷ عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپلذهاب
۲۹۸ محمد سهرابی رئوف مذکر سرپلذهاب
۲۹۹ نرگس پالانی جافی ولی مونث سرپلذهاب
۳۰۰ مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۰۱ آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۰۲ سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپلذهاب
۳۰۳ فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپلذهاب
۳۰۴ تانیا نظری تیمور مونث سرپلذهاب
۳۰۵ القاص نظری مجید مذکر سرپلذهاب
۳۰۶ ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپلذهاب
۳۰۷ خانم رمضانی امین مونث سرپلذهاب
۳۰۸ اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپلذهاب
۳۰۹ عزیز صفری فارض مذکر سرپلذهاب
۳۱۰ مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپلذهاب
۳۱۱ نسرین احمدی میرزا مونث سرپلذهاب
۳۱۲ عصرین اسپری علی مونث سرپلذهاب
۳۱۳ روژین اسپری علی مونث سرپلذهاب
۳۱۴ نرگس اسپری قباد مونث سرپلذهاب
۳۱۵ نگار اسپری قباد مونث سرپلذهاب
۳۱۶ یوسف اسپری علی مذکر سرپلذهاب
۳۱۷ ایوب اسپری حسین مذکر سرپلذهاب
۳۱۸ نسرین احمدی میرزاداد مونث سرپلذهاب
۳۱۹ بتول حسنخانی حسن مونث سرپلذهاب
۳۲۰ ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپلذهاب
۳۲۱ فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپلذهاب
۳۲۲ یوسف حیدری حسن مذکر سرپلذهاب
۳۲۳ اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۲۴ نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۳۲۵ روژین کرمی یاسین مونث سرپلذهاب
۳۲۶ روژان کرمی یاسین مذکر سرپلذهاب
۳۲۷ علی محمدی محمود مذکر سرپلذهاب
۳۲۸ سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپلذهاب
۳۲۹ زینب محمدی نادر مونث سرپلذهاب
۳۳۰ امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپلذهاب
۳۳۱ حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپلذهاب
۳۳۲ حسینعلی خانی علی مذکر سرپلذهاب
۳۳۳ حسینعلی پالانی مذکر سرپلذهاب
۳۳۴ محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپلذهاب
۳۳۵ جلیل فریفته عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۳۶ هستی احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۳۷ مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۳۸ فهیمه بابایی شمس اله مونث سرپلذهاب
۳۳۹ هستی بایسته علی مونث سرپلذهاب
۳۴۰ احسان هاشمی مذکر سرپلذهاب
۳۴۱ حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپلذهاب
۳۴۲ حسین یاری مذکر سرپلذهاب
۳۴۳ گودرز رضایی مذکر سرپلذهاب
۳۴۴ میثم هاشمی مذکر سرپلذهاب
۳۴۵ عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپلذهاب
۳۴۶ هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپلذهاب
۳۴۷ سلطنت ایوانی مونث سرپلذهاب
۳۴۸ قمر مرادی مونث سرپلذهاب
۳۴۹ صدیقه قنبری مونث سرپلذهاب
۳۵۰ علایی کرمی مونث سرپلذهاب
۳۵۱ ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپلذهاب
۳۵۲ سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپلذهاب
۳۵۳ خاور پالانی جافی حسن مونث سرپلذهاب
۳۵۴ آیدا حیدری حسن مونث سرپلذهاب
۳۵۵ حسنا حیدری احمد مونث سرپلذهاب
۳۵۶ مهوش رستمی محمد مونث سرپلذهاب
۳۵۷ لیلا میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
۳۵۸ گلزار میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
۳۵۹ نوید کرمی امید مذکر سرپلذهاب
۳۶۰ دیار کرمی آیدا مذکر سرپلذهاب
۳۶۱ حمید دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۳۶۲ لیلا محمدیان مراد مونث سرپلذهاب
۳۶۳ سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپلذهاب
۳۶۴ فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپلذهاب
۳۶۵ عبداله یوسفی علی مذکر سرپلذهاب
۳۶۶ کریم برزگر ولی مذکر سرپلذهاب
۳۶۷ غزاله آوند قاسم مونث سرپلذهاب
۳۶۸ نازنین رنجبر مهدی مونث سرپلذهاب
۳۶۹ ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۷۰ عایشه حیدری احمد مونث سرپلذهاب
۳۷۱ سما برزگر کریم مونث سرپلذهاب
۳۷۲ بهاره طهماسبی علی مونث سرپلذهاب
۳۷۳ پروین کامرانی احمد مونث سرپلذهاب
۳۷۴ بنیامین برزگر کریم مذکر سرپلذهاب
۳۷۵ علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپلذهاب
۳۷۶ خاور یوسفی علی مونث سرپلذهاب
۳۷۷ محمد محمودی عظیم مذکر سرپلذهاب
۳۷۸ سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپلذهاب
۳۷۹ جیران بساک کلبعلی مونث سرپلذهاب
۳۸۰ کردار اعظمی عزیز مذکر سرپلذهاب
۳۸۱ پرنیا کریمی رضا مونث سرپلذهاب
۳۸۲ کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپلذهاب
۳۸۳ زیبا حقگو راد احمد مونث سرپلذهاب
۳۸۴ شوکت سلیمانی مونث سرپلذهاب
۳۸۵ افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپلذهاب
۳۸۶ سوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۳۸۷ صدریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۳۸۸ فریحا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
۳۸۹ ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سرپلذهاب
۳۹۰ حسین علیخانی علی مذکر سرپلذهاب
۳۹۱ یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپلذهاب
۳۹۲ جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپلذهاب
۳۹۳ صورت حیدری نورمحمد مونث سرپلذهاب
۳۹۴ هادی همتی محمد مذکر سرپلذهاب
۳۹۵ بیان مرادی ویس مونث سرپلذهاب
۳۹۶ اسد مرادی مذکر سرپلذهاب
۳۹۷ مجهول الهویه مونث سرپلذهاب
۳۹۸ آقامراد نوروزی بیگ مراد مذکر سرپلذهاب
۳۹۹ آمنه حسن پوریان محمود مونث سرپلذهاب
۴۰۰ علیرضا دوستیان ملک مذکر سرپلذهاب
۴۰۱ سیده زینت امیری سید محمود مونث سرپلذهاب
۴۰۲ سیده پری امیری سید محمود مونث سرپلذهاب
۴۰۳ عبداله آزادی طهماسب مونث سرپلذهاب
۴۰۴ هاوژین آزادی جمشید مونث سرپلذهاب
۴۰۵ امین مرادی رحمان مذکر سرپلذهاب
۴۰۶ هاجر آزادی اعظم مذکر سرپلذهاب
۴۰۷ فرهاد فروهر رستم مذکر سرپلذهاب
۴۰۸ احمد فتاحی عزیز مذکر سرپلذهاب
۴۰۹ مراد مصطفایی عبدالکریم مذکر سرپلذهاب
۴۱۰ علی محمدی علی اکبر مذکر سرپلذهاب
۴۱۱ علی شفیعی علی محمد مذکر سرپلذهاب
۴۱۲ محمدصادق شاهوندی محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۴۱۳ علی روح پرور محمدرضا مذکر سرپلذهاب
۴۱۴ احمد آلبوغبیش عبدعلی مذکر سرپلذهاب
۴۱۵ ناصر رضایی محمود مذکر سرپلذهاب
۴۱۶ سهراب بابایی رستم مذکر سرپلذهاب
۴۱۷ ولی صفری علی مذکر سرپلذهاب
۴۱۸ والیه سلیمی سلیمان مونث سرپلذهاب
۴۱۹ احمد احمدی محمد مذکر سرپلذهاب
۴۲۰ عایشه نی ریزی محمد مونث سرپلذهاب
۴۲۱ سپیده احمدی احمد مونث سرپلذهاب
۴۲۲ گلاره احمدی احمد مونث سرپلذهاب
۴۲۳ پریزاد بهروزی باره عزیز مونث سرپلذهاب
۴۲۴ پیروزه ولدی پور سلیم مونث سرپلذهاب
۴۲۵ هومن مرادی هوشنگ مذکر سرپلذهاب
۴۲۶ آنیسا رستمی کاک حسن مونث سرپلذهاب
۴۲۷ شوکت محمدی طاهر مونث سرپلذهاب
۴۲۸ غفور محمدی امیرخان مذکر سرپلذهاب
۴۲۹ شیوا خالقی زاده عزیز مونث سرپلذهاب
۴۳۰ جبار کرمی محمود مذکر سرپلذهاب
۴۳۱ زینت رستمی اصیل امامعلی مونث سرپلذهاب
۴۳۲ محمد پوررستم شادمان مذکر سرپلذهاب
۴۳۳ ثریا براری فرامرز مونث سرپلذهاب
۴۳۴ رضا نظری علی مذکر سرپلذهاب
۴۳۵ آرینا نظری رضا مونث سرپلذهاب
۴۳۶ آسیه عزیزی مجید مونث سرپلذهاب
۴۳۷ شرمین قیطرانی محمد مونث سرپلذهاب
۴۳۸ کریم موحدی محمد مذکر سرپلذهاب
۴۳۹ عالی بابایی عزیز مونث سرپلذهاب
۴۴۰ سحر مروتی امیرخان مونث سرپلذهاب
۴۴۱ کیمیا مروتی امیرخان مونث سرپلذهاب
۴۴۲ محمد میرزایی برات مذکر سرپلذهاب
۴۴۳ لیلی قمامی نعمت مونث سرپلذهاب
۴۴۴ عزیز مرادی محمد مذکر سرپلذهاب
۴۴۵ اختر پالانی جافی عبدالکریم مونث سرپلذهاب
۴۴۶ شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
۴۴۷ حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
۴۴۸ داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
۴۴۹ فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
۴۵۰ قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
۴۵۱ اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
۴۵۲ فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
۴۵۳ مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
۴۵۴ شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
۴۵۵ میثم کرمی مذکر قصرشیرین
۴۵۶ فریده اسماعیلی مونث قصرشیرین
۴۵۷ منظر یاری مونث قصرشیرین
۴۵۸ دولت امیدی مونث قصرشیرین
۴۵۹ ظفر عطایی مذکر قصرشیرین
۴۶۰ مریم ییلاقی قربانعلی مونث قصرشیرین
۴۶۱ فاطمه نعمتی مونث قصرشیرین
۴۶۲ مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
۴۶۳ زینب قنبری باباعلی مونث کرند
۴۶۴ سیدگودرز حسینی سیدفریدون مذکر کرند
۴۶۵ سارا کرمی رضا مونث کرند
۴۶۶ رمضان پالانی مذکر کرند
۴۶۷ وحید قنبری پرویز مذکر کرند
۴۶۸ زرین تاج نیکدل مونث کرند
۴۶۹ پروانه نیکدل مونث کرند
۴۷۰ ستایش نیکدل مونث کرند
۴۷۱ محمدمهدی پیرمرادی مذکر کرند
۴۷۲ لیلا عثمانی مونث کرند
۴۷۳ قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
۴۷۴ رنگینه خیره دست مونث کرند
۴۷۵ سالار خیره دست مذکر کرند
۴۷۶ مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند
۴۷۷ پیمان قبادی بروندی کاکامراد مذکر کرند
۴۷۸ صدریه حیدری احمدمراد مونث کرند
۴۷۹ سوگل غلامی بیامه صابر مونث کرند
۴۸۰ تینا صیادی سهراب مونث کرند
۴۸۱ هانیتا صیادی سهراب مونث کرند
۴۸۲ محمد کرمی مجتبی مذکر
۴۸۳ فاطمه صادقی پور مونث