عضو شورای شهر تبریز: شهردار در انتخاب مدیران از “بدنه شهرداری” استفاده کند
عضو شورای شهر تبریز: شهردار در انتخاب مدیران از “بدنه شهرداری” استفاده کند

آیا از بین این همه نیروی توانمند، با تجربه و با دانش درر این جمع چهارده هزار نفری کسی لایق خدمت در پست شهردار منطقه ۱۰ نبود که باید برای تصدی این سمت از خارج مجموعه مدیر وارد کنیم؟

عصر: عضو شورای شهر تبریز گفت: در حالیکه نیروهای با تجربه، کاردان و با دانش در مجموعه شهرداری داریم چه ضرورتی دارد که برای پست های مدیریتی از خارج شهرداری مدیر وارد کنیم.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، عبدالله تقی پور در تذکر میان دستور جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با انتقاد از برخی انتصابات شهردار تبریز، گفت: آقای باهر اشاره نمودند که برای انتخاب مدیران شهرداری شاخص و ملاک هایی برای ارزیابی مدیران تبیین شده و انتخاب مدیران در راستای این سیاست های تدوین شده خواهد بود. او افزود: این سوال من این است، اگر شاخصه ها تببین و تعیین شده است آیا در بین پرسنل خدوم ۱۴۰۰۰ نفری شهرداری تبریز که امروز حتی زحمت کشان حوزه خدمات شهری دارای مدارج معتبر دانشگاهی هستند باید برای پست های مدیریتی از بیرون از سازمان نفر جذب شود؟
تقی پور تاکید کرد: آیا از بین این همه نیروی توانمند، با تجربه و با دانش در این جمع چهارده هزار نفری کسی لایق خدمت در پست شهردار منطقه ۱۰ نبود که باید برای تصدی این سمت از خارج مجموعه مدیر وارد کنیم؟ این عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: یقینا اگر شاخصه های مورد نظر درست تبیین می شد، از بین عزیزان حاضر در شهرداری فرد مناسب برای این پست مدیریتی میشد انتخاب کرد.
او با اشاره به بند ۳ تعهد شهردار نسبت به شورای شهر، مصوب دوم مهر ماه ابراز امیدواری کرد: باید شهردار به  تعهدی که نسبت به شورا دارد متعهد مانده و در انتخاب مدیران بر اساس بند سه اقدام کند؛ با این کار انگیزه و وجدان کاری در بین پرسنل خدوم شهرداری ساقط نشده و تقویت خواهد شد. وی تصریح کرد: در مجموعه شهرداری مدیرانی بسیار توانمند و با دانش وجود دارد که می توانند در سایر سازمان ها و نهادها در سطح عالی مدیریت نمایند.