زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۵ ریشتر دقایقی قبل هجدک راور را لرزاند.

زمین لرزه ای به قدرت ۵٫۵ ریشتر ساعت ۱۴:۱۷دقیقه منطقه هجدک راور را لرزاند.

همچنین سه دقیقه بعد در ساعت ۱۴:۲۰دقیقه نیز زلزله ای به شدت ۴٫۴ ریشتر منطقه هجدک را لرزاند.

عمق زمین لرزه های یاد شده در ۱۰کیلومتری زمین عنوان شده است.

اطلاعات تکمیلی ارسال می شود.