زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر هجدک را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر هجدک را لرزاند

زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۵ ریشتر دقایقی قبل هجدک راور را لرزاند.

زمین لرزه ای به قدرت ۵٫۵ ریشتر ساعت ۱۴:۱۷دقیقه منطقه هجدک راور را لرزاند.

همچنین سه دقیقه بعد در ساعت ۱۴:۲۰دقیقه نیز زلزله ای به شدت ۴٫۴ ریشتر منطقه هجدک را لرزاند.

عمق زمین لرزه های یاد شده در ۱۰کیلومتری زمین عنوان شده است.

اطلاعات تکمیلی ارسال می شود.