گزارش تصویری/ نشست صمیمی رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی با جمعی از خبرنگاران و فعالین فضای مجازی
گزارش تصویری/ نشست صمیمی رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی با جمعی از خبرنگاران و فعالین فضای مجازی

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی در نشست صمیمی با جمعی از خبرنگاران و فعالین فضای مجازی گفت: هر اندازه به رسانه ها اعتماد شده و کمک شود در واقع به توسعه کشور کمک شده است.

به گزارش عصر تبریز غلامحسین مسعودی ریحان رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی در نشست صمیمی با جمعی از خبرنگاران و فعالین فضای مجازی با بیان اینکه رسانه ها قوه چهارم هر جامعه ای هستند، اظهار داشت: هر اندازه به رسانه ها اعتماد شده و کمک شود در واقع به توسعه کشور کمک شده است.