با برگزاری انتخابات بین اعضای جمعیت بانوان فرهیخته آذربایجان شرقی، نسرین پیرسمساری به عنوان رئیس این جمعیت در آذربایجان شرقی معرفی شد. ثریا ربیعی فر در حاشیه برگزاری اظهار کرد: جمعیت بانوان فرهیخته با هدف ایجاد هماهنگی، همسویی، تعمیق و گسترش فعالیت های بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی همزمان با سایر استانها در […]

با برگزاری انتخابات بین اعضای جمعیت بانوان فرهیخته آذربایجان شرقی، نسرین پیرسمساری به عنوان رئیس این جمعیت در آذربایجان شرقی معرفی شد.

ثریا ربیعی فر در حاشیه برگزاری اظهار کرد: جمعیت بانوان فرهیخته با هدف ایجاد هماهنگی، همسویی، تعمیق و گسترش فعالیت های بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی همزمان با سایر استانها در استان اذربایجان شرقی فعالیت می کند.

رئیس جمعیت بانوان فرهیخته آذربایجان شرقی

کارشناس امور فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی  استان آذربایجان شرقی، در ادامه به برگزاری جلسات شورای استانی اشاره کرد و افزود:برگزاری جلسه کارگروه ها، نشست فصلی اعضا جمعیت، برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضا صدور بیانیه در مناسبت ها و درج مطالب در سایت اختصاصی جمعیت بانوان را از عمده ترین فعالیت های جمعیت بانوان فرهیخته استان آذربایجان شرقی می باشد.

رئیس جمعیت بانوان فرهیخته آذربایجان شرقی

دومین دوره انتخابات با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار و نسرین پیرسمساری بعنوان رئیس جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگی دینی استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند.

پیرسمساری هم اکنون ریاست جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه دینی کشور را نیز بر عهده دارد./مهر