جشن نوروزگاه، با اجرای برنامه های آیینی و سنتی نوروز آذربایجان در محوطه موزه قاجار تبریز با حضور استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.

عکاس: احمدرضا مشهوری