اجرای طرح «توانمندسازی قضات کیفری رسیدگی کننده به جرایم مرتبط با حوزه فضای مجازی»
اجرای طرح «توانمندسازی قضات کیفری رسیدگی کننده به جرایم مرتبط با حوزه فضای مجازی»

معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح «توانمندسازی قضات کیفری رسیدگی کننده به جرایم مرتبط با حوزه فضای مجازی» خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، بابک محبوب علیلو در جلسه بحث و تبادل نظر و ایجاد و هماهنگی برای طرح «توانمندسازی قضات کیفری رسیدگی کننده به جرایم مرتبط با حوزه فضای مجازی» با اشاره به سیر وقوع جرایم از روش های سنتی به روش های نوین در برخی موارد و رشد نگران کننده وقوع جرایم در فضای مجازی، هدف از اجرای طرح مذکور را کاهش و کنترل جرایم حوزه فضای مجازی اعلام کرد.

وی لازمه رسیدگی قضایی به جرایم مرتبط با حوزه فضای مجازی را آشنایی کافی قاضی با ذات و ماهیت جرایم رایانه ای و نحوه رسیدگی به این جرایم دانست و از حاضرین در جلسه خواست در خصوص تعیین سرفصل، تهیه محتوا و تدوین جزوه آموزشی برای تدریس در دوره های آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان را مساعدت کنند.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی تخصصی تشکیل شود تا پس از نیازسنجی، به جمع آوری سرفصل ها و محتوای آموزشی طرح از دستگاه های استانی اقدام کند.

انتهای پیام/