کمک به واحدهای تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند، ضروری است
کمک به واحدهای تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند، ضروری است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: کمک به واحدهای تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند، ضروری است.

به گزارش عصرتبریز، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه شرایط دشواری پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، گفت: لازم است در برنامه رفع موانع تولید بنگاه های کوچک و متوسط، بنگاه های اقتصادی بزرگ که با بحران مواجه هستند نیز مورد توجه قرار گیرند.

معاون اول رییس جمهور افزود: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری باید واحدهای تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند را شناسایی و در صورتی که این بنگاه ها قابل احیاء و فعالیت آنها توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد، به این گونه واحدها تسهیلات پرداخت کنند.

وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست رقمی را از اعتبارات تعیین شده برای کمک به تسهیل و رفع موانع تولید به احیاء واحدهای تولیدی بزرگ اختصاص دهد و افزود: البته باید این اطمینان وجود داشته باشد که بازار برای این بنگاه ها وجود خواهد داشت و از عهده پرداخت اقساط تسهیلات خود بر خواهند آمد.

انتهای پیام/