تراکتورسازی و روبین کازان خواهر خوانده شدند
تراکتورسازی و روبین کازان خواهر خوانده شدند

پیوند خواهر خواندگی بین تراکتورسازی و باشگاه مطرح فوتبال روسیه منعقد شد.

به گزارش عصر تبریز و به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی، محمد رضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی که به اتفاق هیئت همراه تجاری و ورزشی متشکل از گروه سرمایه گذاری دریک و دکتر اسدی مدیرعامل باشگاه برای بررسی عقد پیمان خواهرخواندگی به کازان پایتخت جمهوری تاتارستان سفر کرده اند عصر دیروز بازی سردار آزمون و یارانش را در ورزشگاه این شهر تماشا کردند.

 هیئت همراه ایرانی در این سفر ضمن ملاقات با رییس و مدیران باشگاه روبین کازان زمینه عقد پیمان خواهرخواندگی و همکاری های دوجانبه را بررسی کردند و مقرر گردید به زودی پیمان خواهر خواندگی بین این دو باشگاه منعقد گردد.

در این سفر داوود پرژک، عضو هیئت مدیره باشگاه و از مدیران گروه دریک و همچنین مهندس پوریا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی را همراهی می کردند.