نقش بدهی دولت به سیستم بانکی در تداوم بنگاهداری بانک‎ها
نقش بدهی دولت به سیستم بانکی در تداوم بنگاهداری بانک‎ها

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بدهی دولت به لبانکها را یکی از علل تداوم بنگاهداری بانک ها عنوان کرد.

به گزارش عصرتبریز، معصومه آقاپور علیشاهی درباره تداوم بنگاهداری بانک ها گفت: عوامل داخلی و خارجی در بنگاهداری بانک ها نقش دارند که می توان به سرمایه های منجمد بانک ها که در اثر عدم تسویه وام های مشتریان ایجاد شده اشاره کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: عواملی مانند مدیریت ضعیف،وجود شرکت های اقماری بانکها و فساد سیستمی که در برخی از بانک ها وجود دارد در موضوع  تداوم بنگاهداری بانک ها  موثر بوده است.

نقش بدهی دولت به سیستم بانکی در تداوم بنگاهداری بانک ها

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدهی دولت به سیستم بانکی که در حدود سال ۹۱ به اوج رسیده این در حالی است که بانک ها مجبورند بدهی خود را به مشتریان پرداخت کنند اما دولت بدهی به بانک ها را تسویه نمی کند.

آقاپور با انتقاد از وجود انگیزه برای سفته بازی در بازاری مانند ارز، تصریح کرد:باید توجه کرد گاهی بانک ها مجبور به بنگاه داری می شوند.

شرایط خروج بانک ها از بنگاهداری چگونه فراهم می شود؟

وی تصریح کرد: با پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و تعیین تکلیف سرمایه های منجمد بانکی شرایط برای خروج بانک ها از بنگاهداری فراهم می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رفع مشکلات کسب و کار برای فراهم کردن شرایط تسویه بدهی تولیدکنندگان با بانک ها نیز در راستای خروج بانک ها از فعالیت بنگاهداری بوده و باید به انجام این مهم توجه شود.

انتهای پیام/