عصر تبریز: نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» نوشته محمدامیر یاراحمدی و کار یعقوب صدیق جمالی که نمایشی طنز است، عصر جمعه بر روی صحنه رفت. این نمایش با بیان روزگار دوران قاجار، زندگی سه همسر سالارخان جنگ (تاج الملوک، طلعت خانم و شاپرک خانم) را پس از مرگ او به تصویر می کشد. منبع: […]

عصر تبریز: نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» نوشته محمدامیر یاراحمدی و کار یعقوب صدیق جمالی که نمایشی طنز است، عصر جمعه بر روی صحنه رفت.

این نمایش با بیان روزگار دوران قاجار، زندگی سه همسر سالارخان جنگ (تاج الملوک، طلعت خانم و شاپرک خانم) را پس از مرگ او به تصویر می کشد.

منبع: ایرنا

n2936875-4512579 n2936875-4512581 n2936875-4512584 n2936875-4512585 n2936875-4512586 n2936875-4512588 n2936875-4512594 n2936875-4512596 n2936875-4512598 n2936875-4512607 n2936875-4512610