تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری تبریز تصویب شد
تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری تبریز تصویب شد

رئیس شورای شهر تبریز خبر از تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری تبریز داد.

به گزارش عصرتبریز، شکور اکبرنژاد ظهر امروز چهارشنبه با بیان اینکه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز بعد از بررسی در کمیسیون های هفت گانه شورای شهر تبریز تصویب شد، گفت: ده ها جلسه کاری کارشناسی برای تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز برگزار شده است.

وی سپس با تاکید بر اینکه تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ پس از تصویب توسط شورای شهر تبریز برای تایید به فرمانداری تبریز ارجاع داده شده است، افزود: این تعرفه پس از تایید نهایی توسط فرماندار تبریز برای اطلاع عموم شهروندان منتشر می شود.

اکبرنژاد همچنین با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات مناسب در بافت های ناکارآمد از شاخص های اساسی تعرفه عوارض است، ابراز داشت: رعایت برخی آرای هیات عمومی دیوان، شفاف سازی، ساده گویی، مستند سازی عناوین و تعاریف و حذف پیچیدگی جداول از شاخصه های اساسی تعرفه عوارض است.