نقد منصفانه مورد حمایت شهرداری است
نقد منصفانه مورد حمایت شهرداری است

شهردار تبریز گفت: مدیران شهرداری را موظف کردیم پذیرای نقد منصفانه باشند.

ایرج شهین باهر در گفتگو با خبرنگار عصرتبریز با تاکید بر اینکه از آغاز مسئولیت شهرداری تبریز اعلام کرده ام هیچ مدیر شهرداری حق شکایت از رسانه ها را ندارد، گفت: همیشه معتقدم رسانه ها در پیشبرد اهداف سازمانی می توانند موثر بوده و به خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مجموعه مدیریت شهری را همراهی کنند.

او ادامه داد: در دوره مسئولیتم همواره پیگیر حل مسائل و مشکلات شهروندان بوده و هستم که عمده این موضوعات از طریق رسانه ها انعکاس داده می شود و از این راه در جریان آنها قرار می گیرم.

شهردار تبریز با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه شهری و تحقق عدالت اجتماعی اظهار داشت: همیشه از رسانه ها خواسته ایم بر اساس رسالت خبرنگاری ما را نقد منصفانه کنند.

او طرح مشکلات و موضوعاتی که مرتبط با حوزه شهرداری است را نقد منصفانه شهرداری دانست و تصریح کرد: برخی از رسانه ها به هر دلیلی بین مسئولیت دستگاه های مختلف تفکیک قائل نمی شوند و عمده کاستی های موجود در سطح شهر را به شهرداری نسبت می دهند که این اقدام آنها نقد غیر منصفانه است.

ایرج شهین باهر در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن تعدادی از کاستی هایی که به اشتباه به شهرداری نسبت داده می شود گفت: این نوع طرح مسائل باعث می شود تا دستگاه های خدمات رسان دیگر از وظایف خود شانه خالی کنند که به هیچ عنوان به نفع شهر شهروندان نیست.

شهردار تبریز در ادامه افزود: نقد درست مجموعه مدیریت شهری و دیگر دستگاه های خدمات رسان یقینا باعث ارتقا خدمات به شهروندان می شود.

او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه متاسفانه برخی از خبرنگارنماهایی وجود دارند که با طرح موضوعات مختلف دنبال منافع شخصی هستند اظهار داشت: این افراد وقتی به خواسته های خودشان نمی رسند با توهین و اتهام زنی سعی می کنند مدیران شهری را تحت فشار قرار داده و امتیاز بگیرند.

ایرج شهین باهر با انتقاد از این روش تاکید کرد: هرگز در برابر این رفتارها تسلیم نشده و اجازه سو استفاده از جایگاه رسانه را به این افراد نخواهیم داد.

شهردار تبریز در پایان با اشاره به اینکه همچنان روی حرف اول خودم که عدم شکایت از رسانه ها و خبرنگاران منصف است هستم گفت: اگر انتقادی از وظایف شهرداری از طرف رسانه ای مطرح شود نه تنها از آنها شکایت نخواهیم کرد بلکه تشکر هم می کنیم اما وقتی به افرادی توهین می شود یا به آنها اتهامی وارد می شود آنها به صورت شخصی و به عنوان یک شهروند حق دارند از حقوق خود در دادگاه دفاع کنند و شهردار تبریز نمی تواند این حق را از آن ها بگیرد.