آموزش فردگرایی آفت کار گروهی
آموزش فردگرایی آفت کار گروهی

آموزش فردگرایی در کشور در حوزه های مختلف ورزشی، فرهنگی و آموزشی، تنها دلیل ناکامی کشور در رویدادهای جمعی و گروهی است که متأسفانه نظارتی بر این نوع آموزش وجود ندارد.

عصرتبریز- جهانبخش احمدیان: مربی در سوت خود می دمید و با صدای بلند فریاد می زد:” ۵نفر آخر باید از زمین خارج شوند.” کودکان پا به توپ هر چه که در توان داشتند، می گذاشتند تا از قافله برندگان عقب نمانند. در این بین بودند کسانی که همدیگر را هل می دادند، یا با زرنگی خاصی توپ بغلی را می زدند تا او را از دور خارج کنند.

مدرسه فوتبال پایه بود. کودکانی که صرفا به عشق فوتبال در این مدرسه حاضر شده بودند؛ اما به جز فوتبال منیّت و خودخواهی را نیز فرا می گرفتند. کنار زدن دیگری برای موفقیت، شیطنت و حرکات انفرادی را نیز در قالب فوتبال به ذهن خود می سپردند. هیچ خبری از کار گروهی و تیمی نبود.

چندی پیش ویدئویی از ورزش کودکان ژاپنی نیز منتشر شده بود که اساس کارشان کار تیمی بود. کودکی که نمی توانست در پرش از مانع موفق باشد، با تشویق دوستان و هم دوره ای های خود، از پس آن مانع کوچک برآمد.

آموزش کار گروهی در ایران، آنطور که باید و شاید نهادینه نشده و هنوز هم تشویق به حرکات انفرادی در جای جای این آموزش دیده می شود. چه بسا مدیران و مربیان آموزشی در تمامی حوزه های فرهنگی و ورزشی و درسی، نیز بر حرکات انفرادی و فردگرایی تأکید می کنند.

همین فوتبال و مربیان آموزشی آن نمونه خوبی برای درک آموزش غلط در میان کودکان هستند. مربیانی که شاید خود نیز به درستی آموزش ندیده اند و با واسطه هایی به امر آموزش مشغول هستند. یا دیگر حوزه ها را در نظر بگیرید، اکثریت آنها شخص محور هستند، کار گروهی در آنها معنی ندارد.

اگر امروز تیم های ملی ما، در مسابقات مختلف ناکام می مانند، و درست در نقطه مقابل آن، تیم هایی از شرق آسیا مخصوصا ژاپن موفق ظاهر می شوند، ریشه در آموزش دارد. آموزشی فردیّت افراد را فدای منفعت گروهی و موفقیت جمعی می سازد و همین آموزش زندگی اجتماعی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

آموزشی که بر اساس ستاره سازی و پدیده سازی در جامعه بنیان نهاده شده است، خروجی آن ناکامی در رویدادهای گروهی همچون جام ملتهای آسیا، فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا و… خواهد بود.

یک ستاره هر چقدر هم درخشش داشته باشد، بایستی در خدمت گروه و تیم باشد، همانطور که بزرگترین بازیکنان دنیا هستند. آرژانتین زمانی موفق عمل می کند که لیونل مسی در کار گروهی شرکت می کند. به عبارتی نبوغ و خلاقیت فردی خویش را در اختیار تیم می گذارد.

آموزش ناصحیح و فردگرایانه در جامعه ما، موجب منفعت طلبی افراد از همان بدو کودکی خواهد شد و تمام زندگی یک فرد و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. یک منیّت کاذبی در شخصیت وی پدید خواهد آورد که تبدیل به آفتی برای کار گروهی و جمعی شده و نسل به نسل منتقل خواهد شد.

مربیان آموزشی ما در حوزه های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری، خود نیازمند کلاس توجیهی و آموزش هستند. نظارت بر فعالیت این مربیان از سوی نهادهای متولی آموزش در کشور، راندمان کاری آنها را بالا برده و در دراز مدت شاهد اثرات آن در کارهای گروهی خواهیم بود.