عصر تبریز: این نظرسنجی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دو مرحله ( بهار و تابستان ) ۱۳۹۴ و با فاصله زمانی ۳ ماهه (پایان هر فصل ) در تهران و ۳۰ مرکز استان، انجام شده است. بر پایه نتایج به دست آمده ، رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم در سه ماهه دوم سال […]

عصر تبریز: این نظرسنجی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دو مرحله ( بهار و تابستان ) ۱۳۹۴ و با فاصله زمانی ۳ ماهه (پایان هر فصل ) در تهران و ۳۰ مرکز استان، انجام شده است. بر پایه نتایج به دست آمده ، رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم در سه ماهه دوم سال افزایش ۱۱٫۶ درصدی داشته است.این نظرسنجی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دو مرحله ( بهار و تابستان ) ۱۳۹۴ و با فاصله زمانی ۳ ماهه (پایان هر فصل ) در تهران و ۳۰ مرکز استان، انجام شده است. بر پایه نتایج به دست آمده، رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم در سه ماهه دوم سال افزایش ۱۱٫۶ درصدی داشته است. این درحالیست که در فصل گذشته ۶۲٫۲ درصد شهروندان ایرانی از عملکرد دولت ابراز رضایت کرده اند.

مطابق این نظرسنجی ۶۹ درصد مردم معتقدند ارزش ها توسط دولت یازدهم حفظ و رعایت شده و ۵۹٫۳ درصد هم اعلام کرده اند که انتظارات آنان توسط دولت برآورده شده است.همچنین ۵۶٫۴ درصد مردم اعتقاد دارند دولت در حوزه تلاش برای رفع نیازهای کشور موفق بوده است.

بر پایه این اطلاعات، میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در حوزه تلاش برای رفع نیازهای کشور ازجمله مهار تورم و گرانی ( با رشد ۸٫۳ درصدی)، رفع تحریم ها( با رشد ۱۸٫۲ درصدی)، برقراری امنیت( با رشد ۴٫۹ درصدی)، رسیدگی به وضعیت بیمه( با رشد ۴٫۳ درصدی)، دارو( با رشد ۱۴٫۴ درصدی) و خدمات بیمارستانی( با رشد ۰٫۴ درصدی) و همچنین عملکرد دولت در بهبود رابطه با کشورهای منطقه و همسایه ( با رشد ۱۳٫۸ درصدی) و بهبود رابطه با دولت های غربی و آمریکا ( با رشد ۱۴٫۳ درصدی) نسبت به فصل گذشته روبرو است.