پورمحمدی گفت : ما حق توهین به هیچ کدام از اقوام ایرانی را نداریم و از ترک زبان ها عذرخواهی می کنم. پورمحمدی  معاون سیما رسانه ملی در گفتگوی زنده اخبار ساعت ۱۴ گفت : ما حق توهین به هیچ کدام از اقوام را نداریم و با توجه به تخلفی که از سوی دست اندرکاران […]

پورمحمدی گفت : ما حق توهین به هیچ کدام از اقوام ایرانی را نداریم و از ترک زبان ها عذرخواهی می کنم.

پورمحمدی  معاون سیما رسانه ملی در گفتگوی زنده اخبار ساعت ۱۴ گفت : ما حق توهین به هیچ کدام از اقوام را نداریم و با توجه به تخلفی که از سوی دست اندرکاران برنامه «فیتیله» صورت گرفته این برنامه فعلا تعطیل شده است و احتمال اخراج و برکناری برخی مدیران خاطی دیگر وجود دارد.

وی افزود: پخش برخی برنامه های تلویزیونی دیگر به صورت «زنده» نخواهد بود. پوری محمدی تصریح کرد: آیین نامه ها رو طوری تغییر می دهیم که دیگر این گونه موارد تکرار نشود.

معاون سیمای رسانه ملی خاطر نشان کرد: از ترک زبان ها بابت پخش برنامه فیتیله عذر خواهی می کنم.