حمله گرگ های گرسنه به آغل گوسفندان در میانه
حمله گرگ های گرسنه به آغل گوسفندان در میانه
گرگ ها حدود صد راس گوسفند را در شهر ترکمانچای میانه دریدند.

به گزارش عصرتبریز، بر اثر حمله گرگ ها به آغل گوسفندان در ترکمنچای شهرستان میانه حدود صد راس گوسفند تلف یا زخمی شدند.

 

در این حادثه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان خسارت به صاحبان دام وارد شده است.