مرگ خاموش ۱۶شهروند آذربایجان شرقی
مرگ خاموش ۱۶شهروند آذربایجان شرقی
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: در ۲ ماهه اول امسال ۱۶ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در استان جان خود را از دست دادند.

به گزارش عصرتبریز، علی صفایی فرد در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از این تعداد ۳ نفر زن بودند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه درسال گذشته که تعداد ۱۳ نفر فوت شده بود ۳ نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۲ نفر براثر استنشاق گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده که این آمار درمقایسه بامدت مشابه سال قبل ازآن که یکنفر بوده یکنفر افزایش داشته است.

صفایی فرد اظهار داشت: در سال گذشته ۶۳ نفر بر اثر استنشاق گاز سمی منواکسید کربن در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۴ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودند.