صدای مخاطب/وضعیت نامناسب ایستگاه اتوبوس
صدای مخاطب/وضعیت نامناسب ایستگاه اتوبوس
ضرورت نوسازی برخی از ایستگاه های اتوبوس در شهر تبریز

صندلی های نامناسب برخی ایستگاه های اتوبوس در تبریز(باغمیشه و باسمنج در فلکه دانشگاه تبریز) باعث گلایه شهروندان شده است.

وضعیت نامناسب ایستگاه اتوبوس