شرکت باشگاه‌های ورزشی با تلاش تبریز تصویب، اما در مشهد راه اندازی شد!
شرکت باشگاه‌های ورزشی با تلاش تبریز تصویب، اما در مشهد راه اندازی شد!
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز گفت: پس از یکسال دوندگی و پیگیری شرکت باشگاه ورزشی تصویب شد و در استقبال از این طرح شورای شهر مشهد موضوع شرکت را به مرحله راه اندازی رساندند اما ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم!

به گزارش عصرتبریز، پرویز هادی در نشست  کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر افزایش سرانه ورزش در شهر تبریز، اظهار کرد: متاسفانه سرانه ورزش در شهر تبریز ۲۰ سانتی متر بوده و این یک فاجعه بزرگ است.

وی افزود: اولویت کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز توسعه ورزش همگانی بوده و فعلا برای ورزش قهرمانی برنامه ای نداریم مگر زمانی که ورزش همگانی به حد عالی رسیده و زیرساخت های مورد نیاز ورزش قهرمانی تکمیل باشد.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز  با اشاره تصویب شرکت باشگاه ورزشی شهرداری و برخی سنگ اندازی ها، بیان کرد: پس از یکسال دوندگی و پیگیری برای ورزشی که متولی نداشت، شرکت باشگاه ورزشی تصویب شد و به دنبال این موضوع حتی شهر مشهد نیر شرکت باشگاه ورزشی شهرداری مشهد را تصویب و راه اندازی کردند اما ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم!

وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه ورزش از دیگر شهرهای کشور جا مانده ایم، ادامه داد: متاسفانه برخی نگاه های مغرضانه به حوزه ورزش دارند حتی عده ای یکسال است علیه کمیسیون ورزش می نویسند، لطفا در اظهار نظرها خدا را هم در نظر بگیرید.

هادی خاطرنشان کرد: شرایط به نحوی شده که حتی فرمانداری شهر هم همان مباحث را مطرح می کند، مگر می شود خارج از مصوبه در موردی هزینه کرد. سازمان ورزش در آخرین سال ۱۸ میلیارد بودجه داشت که این شامل تمام هزینه ها می شد.

وی اضافه کرد: در شهر تبریز ۳۰۰ هزار نفر با موضوع ورزش درگیر هستند و ۳ درصد بودجه شهرداری باید در حوزه ورزش هزینه شود.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز با انتقاد از عملکرد معاونت ورزشی سازمان ورزش در تامین و خرید تجهیزات گفت: اگر توانایی خرید توپ هم ندارید برای چه در آن سازمان نشسته اید.