افزایش پهنای باند اینترنت در استان آذربایجان شرقی
افزایش پهنای باند اینترنت در استان آذربایجان شرقی

عصر تبریز: پهنای باند اینترنت داخلی ipو ترانزیت و ارتباطات بین الملل در استان افزایش یافت. مدیر کل ارتباطات و زیر ساخت اطلاعات آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح طرح تلاش به منظور تامین پهنای باند لازم برای برقراری ارتباطات بین المللی و توزیع ترافیک داخلی و ترانزیت با هدف افزایش ظرفیت موجود که با حضور […]

عصر تبریز: پهنای باند اینترنت داخلی ipو ترانزیت و ارتباطات بین الملل در استان افزایش یافت.

مدیر کل ارتباطات و زیر ساخت اطلاعات آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح طرح تلاش به منظور تامین پهنای باند لازم برای برقراری ارتباطات بین المللی و توزیع ترافیک داخلی و ترانزیت با هدف افزایش ظرفیت موجود که با حضور معاون اول رییس جمهور به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد گفت: پهنای باند اینترنت استان با ایجاد ۱۰ ایستگاه ۲و نیم برابر همزمان با کشور افزایش یافت.

حسین زاده افزود: با این مقدار افزایش ۲۸۰ گیگ ظرفیت داخلی ۶۰ گیگ بین المللی و ۲۱۰ گیگ ظرفیت ترانزیت افزایش یافت.

شبستری معاون سیاسی امنیتی استاندارآذربایجان شرقی هم گفت:آذربایجان شرقی در منطقه راهبردی و در مسیر ترانزیت بین الملی قرار دارد که این افزایش پهنای باند باعث خواهد شد فعالیت های بین المللی و ترانزیتی این استان افزایش یابد.