اوباما:من هر قانونی که مانع از اجرای موفق آمیز توافقنامه شود را وتو می کنم
اوباما:من هر قانونی که مانع از اجرای موفق آمیز توافقنامه شود را وتو می کنم

عصر تبریز: باراک اوباما رییس جمهور امریکا ضمن سخنرانی در کاخ سفید راجع به حصول توافق با ایران اظهار کرد: اگر کنگره سعی در جلوگیری از توافقات با ایران کند، از حق وتو استفاده خواهیم کرد. وی همچنین اظهار داشت: «من هر قانونی که مانع از اجرای موفق آمیز توافقنامه شود را وتو می کنم». […]

photo_1437138489108

عصر تبریز: باراک اوباما رییس جمهور امریکا ضمن سخنرانی در کاخ سفید راجع به حصول توافق با ایران اظهار کرد: اگر کنگره سعی در جلوگیری از توافقات با ایران کند، از حق وتو استفاده خواهیم کرد. وی همچنین اظهار داشت: «من هر قانونی که مانع از اجرای موفق آمیز توافقنامه شود را وتو می کنم».

پیشتر در زمان سازش میان رییس جمهور و کنگره، اعضای مجلس کنگره درخواست ۶۰ روز وقت برای بررسی معامله با ایران کرده بودند. به گفته اوباما، مجلس کنگره می تواند این سند را بررسی کند.

وی همچنین اظهار کرد که توافقنامه گروه پنج به علاوه یک با ایران در وین به تهران اجازه ساخت سلاح اتمی را نمی دهد. وی افزود: «هر گونه امکانی برای دستیابی به سلاح اتمی از ایران گرفته شده است…. معامله با ایران بر مبنای اعتماد نیست، بلکه بر اساس بازرسی است».

ایالات متحده امریکا تحریم های وضع شده به اتهام نقض حقوق بشر در ایران را لغو نمی کند. اوباما گفت: «هر راهی برای دستیابی به سلاح اتمی بسته شده است».

وی خاطر نشان کرد که صحبت تنها از اعتماد نیست، بلکه از ساز و کارهای بازرسی است.