آگهی همسریابی در خیابان های همدان!(عکس)
آگهی همسریابی در خیابان های همدان!(عکس)

عصر تبریز: آگهی های همسریابی در خیابان این روزها به شدت رواج یافته است و رو به گسترش است.یک آگهی ازدواج جالب که در خیابان های همدان نصب شده است را مشاهده می کنید:  

عصر تبریز: آگهی های همسریابی در خیابان این روزها به شدت رواج یافته است و رو به گسترش است.یک آگهی ازدواج جالب که در خیابان های همدان نصب شده است را مشاهده می کنید:

۵۲۱۰۸۴_۲۹۸