سازه هایی زیبا از خودکار بیک + عکس
سازه هایی زیبا از خودکار بیک + عکس

خودکار بیک طراحی بسیار کارآمدی دارد، یک‌بارمصرف است و از سال ۱۹۵۰ تاکنون تعداد ۱۰۰ میلیارد از آن تولید شده است. اما خودکارهایی که جوهرشان تمام شده تنها برای ایجاد زباله و دور انداختن مناسب نیستند، ۱۰۰۰۰ تا از این خودکارها را به هم متصل کنید و می‌توانید یک سایبان زیبا بسازید. سازه هوشمندانه‌ای که […]

خودکار بیک طراحی بسیار کارآمدی دارد، یک‌بارمصرف است و از سال ۱۹۵۰ تاکنون تعداد ۱۰۰ میلیارد از آن تولید شده است.

اما خودکارهایی که جوهرشان تمام شده تنها برای ایجاد زباله و دور انداختن مناسب نیستند، ۱۰۰۰۰ تا از این خودکارها را به هم متصل کنید و می‌توانید یک سایبان زیبا بسازید.
سازه هوشمندانه‌ای که در عکس مشاهده می‌کنید «خیمه بیک» نام گرفته و عمدتاً با مهندسی خودکارهای کریستالی بیک ساخته شده استو البته شاید احساس کنید که به یک چلچراغ شباهت دارد.
این سایبان در سالن کنسرت Muziekgebouw در هلند تا امروز در معرض نمایش قرار گرفته بود.

سازه هایی زیبااز خودکار بیک + عکس سازه هایی زیبااز خودکار بیک + عکس