آزمایش موفقیت آمیز موشک قاره پیمای روسیه
آزمایش موفقیت آمیز موشک قاره پیمای روسیه

عصر تبریز: دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه روز شنبه از پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای “آر اس ۱۲ م توپول” در شهر آستراخان خبر داد. در گزارش دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه آمده است: “عصر شنبه ساعت ۱۸ و ۱۳ دقیقه به وقت مسکو پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای آر اس ۱۲ م […]

عصر تبریز: دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه روز شنبه از پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای “آر اس ۱۲ م توپول” در شهر آستراخان خبر داد.

در گزارش دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه آمده است: “عصر شنبه ساعت ۱۸ و ۱۳ دقیقه به وقت مسکو پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای آر اس ۱۲ م توپول از میدان تیر “کاپوستین یار” در استان آستراخان انجام شد”.

بر اساس این گزارش، موشک آزمایشی که از میدان تیر “کاپوستین یار” پرتاب شد، با دقت به هدف فرضی مورد نظر در میدان تیر در قزاقستان اصابت کرد. دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه این آزمایش را موفقیت آمیز توصیف کرد.