باشگاه تراکتور دوباره محکوم شد
باشگاه تراکتور دوباره محکوم شد

باشگاه تراکتور آذربایجان به پرداخت ۱.۷۴۵ میلیارد تومان محکوم شد.

به گزارش عصرتبریز به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت «سینا عشوری» از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت ۸۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت اصل خواسته و ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

همچنین در پی شکایت «اردشیر قلعه‌نویی» از این باشگاه، تراکتور به پرداخت ۸۱۸ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۹۹۸ تومان بابت اصل خواسته و ۱۶ میلیون و ۳۷۳ هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین در پرونده شکایت «یوسف سیدی» از باشگاه تراکتور، کمیته وضعیت با استناد به بند ۷ ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوای خواهان را اعلام کرد.