ساماندهی آخرین قطعه مهرانه‌رود به طول ۳ کیلومتر
ساماندهی آخرین قطعه مهرانه‌رود به طول ۳ کیلومتر
شهردار منطقه ۴ تبریز از تکمیل ساماندهی آخرین قطعه مهرانه‌رود در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، اکبر امجدی در بازدید از آخرین وضعیت پروژه ساماندهی مهرانه‌رود اظهار داشت: ساماندهی آخرین قطعه مهرانه‌رود به طول ۳ کیلومتر در حال اجرا است و در آینده نزدیک تکمیل می‌شود.

او با بیان اینکه تکمیل آن می‌تواند فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی اهداف زیست‌محیطی باشد، گفت: ساماندهی آخرین قطعه مهرانه‌رود حدفاصل پل نظام‌پزشکی تا جاده سبزی‌کاران، به طول حدود ۳ کیلومتر با اعتبار ۸۸ میلیارد ریال در دست اجرا است.

شهردار منطقه ۴ تبریز تصریح کرد: عرض این پروژه، در نقاطی ۲۸ متر است و در نقاطی، به ۳۵ متر می‌رسد که برای بهسازی این مسیر، در کنار بسترسازی، عملیاتی از قبیل اجرای دیوار ساحلی سنگی، دیوار پیاده روی سنگی، کف سنگی و قیف بتنی نیز اجرا شده است.