تلاش آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران بی‌حاصل است
تلاش آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران بی‌حاصل است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تلاش بی‌حاصل آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران، منجر به فروپاشی یکجانبه‌گرایی خواهد شد.

به گزارش عصرتبریز، علی شمخانی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تلاش بی‌حاصل آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران، واکنش قاطع روسیه، چین و سردرگمی و تردید متحدین واشنگتن را به دنبال داشته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سالهاست که دنیا به تأسی از ملت‌های آزاده و مقاوم، قلدری را برنمی‌تابد. انتهای این مسیر چیزی جز فروپاشی یکجانبه‌گرایی نیست.