مانیتورینگ و پایش بناها و بافت تاریخی تبریز
مانیتورینگ و پایش بناها و بافت تاریخی تبریز
مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی از مانیتورینگ، پایش بناها، بافت تاریخی، محلات، محورهای تاریخی و مردم‌شناسی با مشارکت انجمن‌های میراث فرهنگی این استان خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، احمد حمزه‌زاده دیشب در جلسه مشترک مدیران اداره کل میراث فرهنگی و انجمن‌ها و سمن‌های میراث فرهنگی استان در راستای بررسی مطالعات بافت تاریخی تبریز با بیان اینکه تحقق اهداف حفاظت و صیانتی از بافت تاریخی تبریز با مشارکت انجمن‌ها، سمن‌ها و جامعه میسر خواهد بود، ادامه داد: باید توجه داشت که حفاظت از مواریث تاریخی با مشارکت جمعی محقق خواهد شد، لذا با همکاری انجمن‌های میراث فرهنگی استان، آموزش حفاظت و آگاه‌سازی ضوابط، مزایا و احیای بافت تاریخی را در دستور کار قرار دادیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه پیگیری ثبت ابنیه و حریم تاریخی متعلق به بناهای تاریخی تبریز در دستور کار این اداره کل قرار دارد، ادامه داد: در راستای حفاظت و احیای بافت تاریخی تبریز با مشارکت انجمن‌های میراث فرهنگی مانیتورینگ، پایش بناها و بافت تاریخی و همچنین محلات، محورهای تاریخی و مردم‌شناسی آن‌ها اجرا خواهد شد.

حمزه‌زاده با تأکید به نقش کلیدی مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در حفاظت و احیا بافت تاریخی و همچنین مرمت بناهای تاریخی تبریز، گفت: در پیشبرد اهداف حفاظتی و صیانتی بافت تاریخی مردم و بخش خصوصی نقش بسزایی دارند، لذا از مردم محترم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تبریز خواستاریم تا با توجه ویژه به ضوابط بافت تاریخی در امر مرمت، حفاظت و احیا بافت تاریخی مشارکت داشته باشند.