معاوضه مدافعان تراکتور و آلومینیوم
معاوضه مدافعان تراکتور و آلومینیوم
دو باشگاه تراکتور و آلومینیوم در آستانه معاوضه مدافعان خود قرار دارند.

به گزارش عصرتبریز، شاهین توکلی، مدافع تیم آلومینیوم اراک پس از انجام مذاکرات خوبی که با باشگاه تراکتور داشت، در آستانه عقد قرارداد رسمی با این باشگاه قرار گرفته است.

از سویی دیگر هادی محمدی، مدافع تیم تراکتور نیز به احتمال زیاد در صورت تراکتوری شدن شاهین توکلی به آلومینیوم اراک خواهد پیوست.

گفتنی است که کار تراکتوری شدن شاهین توکلی تقریبا قطعی شده اما مذاکره بین هادی محمدی و باشگاه آلومینیوم اراک هنوز به نتیجه کامل نرسیده است.