صیانت از بیت‌المال به ارزش چهار هزار میلیارد تومان
صیانت از بیت‌المال به ارزش چهار هزار میلیارد تومان
شهردار تبریز گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری، با رسیدگی و تعیین تکلیف ده‌ها پرونده قضایی، به ارزش چهار هزار میلیارد تومان از بیت‌المال و سرمایه شهر صیانت شده است.

به گزارش عصرنبریز، ایرج شهین‌باهر با اشاره به تعامل دستگاه قضایی و شهرداری تبریز اظهار کرد: رسیدگی به این حجم از پرونده قضایی و بازگرداندن بیش از چهار هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و سرمایه شهر، بیانگر تعامل ویژه و حداکثری دادگستری و شهرداری است.

او ادامه داد: در هیچ دوره‌ای از مدیریت شهری به اندازه دوره اخیر تعامل مثبت بین دو نهاد دادگستری شهرداری وجود نداشته و در این مدت، نتیجه اکثر پرونده‌های مطروحه مرتبط با شهرداری به نفع مدیریت شهری بوده که نشانگر حساسیت دادگستری به موضوع صیانت از بیت‌المال و همکاری نزدیک دو دستگاه است.