تخفیف ۳۰ درصدی عوارض برای شهروندان
تخفیف ۳۰ درصدی عوارض برای شهروندان
دومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز امروز برگزار شد.

به گزارش عصر تبریز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: درادامه طرح پیشنهادی و مصوب دومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و در راستای اعطای تسهیلات برای رونق بازار ساخت وساز و تعیین تکلیف پرونده های تثبیت بناشده درکمیسیون های ماده صد، تشویق مردم به پرداخت عوارض و تحقق درآمد شهرداری جهت رسیدن به اهداف و برنامه های شهرداری، لایحه شهرداری دراین خصوص در سومین جلسه کمیسیون مطرح شده و تخفیف عوارض پروانه های ساختمانی در محدوده و حریم شهر در شهریور ماه به میزان ۳۰درصد به تصویب رسید.

نوای باغبان در خصوص تخفیفات ماده ۱۰۰ نیز گفت: در سایر ماه ها نیز تخفیف عوارض پرونده های تثبیت بنا شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ در شهریورماه به میزان ۲۵ درصد و در باقیمانده ماه ها بصورت کاهش پلکانی، به تصویب کمیسیون رسید.

او این را هم اضافه کرد: موضوع بعداز تصویب در جلسه مورخ ۱۴ شهریورماه، ریز آیتم های آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید