حکم انتصاب شهردار تبریز صادر شد
حکم انتصاب شهردار تبریز صادر شد
وزیر کشور حکم شهردار تبریز را صادر کرد.

به گزارش عصرتبریز، سردار احمد وحیدی طی حکمی، با استناد به آرای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، عباس رنجبر را به عنوان شهردار تبریز منصوب کرد.

رنجبر روز دوشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۰ با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان پنجاه و هفتمین شهردار تبریز انتخاب شده بود.