از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیکترم!
از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیکترم!
رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت، ارزیابی و حقوقی شورای شهر تبریز اظهار کرد: باوجود اینکه بارها تذکر داده‌ایم، همچنان اقدامات غیرقانونی در سازمان قطار شهری انجام می‌گیرد و اخیرا چهار حکم جدید مدیریتی صادر شده است.

به گزارش عصرتبریز، روح الله دهقان نژاد با بیان اینکه نظر شورای شهر انحلال شرکت بهره‌برداری و تاسیس سازمان حمل و نقل ریلی است، اضافه کرد: کاری که اکنون انجام می‌گیرد، ادغام شرکت بهره‌برداری در سازمان قطارشهری است.

وی افزود: به جای اینکه این موضوع را حل کنند، جاسوس‌بازی راه انداخته‌ و به‌دنبال پیدا کردن کسی هستند که گزارشات را به شورا می‌رساند، من نیازی به جاسوس ندارم، از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیکترم.

این عضو شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: صبر مرا امتحان نکنید، نگذارید به مردم بگویم در مترو چه اتفاقاتی می‌افتد و دستور دهید حکم‌های صادره ملغی شوند.