نقدی کوتاه بر ادبیات چاله میدانی وحید یامین پور
نقدی کوتاه بر ادبیات چاله میدانی وحید یامین پور
انسان گاها چیزهایی را می شنود که نه با گزیدن لب و نه بافشردن دندان به هم تلخیش می رود.

به گزارش عصرتبریز، یکی از اظهارات وقیحانه که متاسفانه نتوانستم در برابرش سکوت کنم اظهارات معان وزیر ورزش و‌ جوانان درباره حجاب بود. وحیدیامین پور دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق، دارای دکتری همین رشته از دانشگاه علوم تحقیقات است؛ او فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ در صدا و سیما آغاز کرد.

سال ۱۳۸۵ در دولت نهم، به دبیری کمیسیون فرهنگی اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد و در سال ۱۳۸۸ برای یک دوره کوتاه مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بود.

عناوین کسب کرده ی ادبی، مدارک دانشگاه و مدارج علمیش را قطار نمی کشد ولی متاسفانه وقتی دهانش را باز میکند با ادبیات چاله میدانیش توی ذوق می زند (الان روسری رو آزاد کن فردا به اون اکتفا نخواهد کرد فردا ش…ش را بالای چوب خواهد زد).

آقای یامین پور من بخاطر این اظهاراتتان دکتر را هم از اول اسمتان فاکتور می گیرم و به عنوان یک دختر محجبه از شما می پرسم از سال ۸۱تاکنون در چندین ارگان  فرهنگی اجتماعی و‌ سیاسی این مملکت مشغول کار بوده اید چه گلی به سر فرهنگ این جامعه زده اید که اثرات بلندمدتش را در زمینه حجاب نمی گویم کوتاه مدتش را درباره ی حجاب ما مثال بزنیم و دلمان خوش باشد که یک مدیر در این مملکت توانسته چند جوان را به راه راست هدایت کند.

به عنوان یک دختر محجبه در سفری که اخیرا به کشور ترکیه داشتم افسوس هایی خوردم که تمامی نداشت دیدن زنان و دختران محجبه ای که هنگام گذر از کنار آنها بهشان غبطه میخوردم و اراده اشان در چنین جامعه ی آزادی تحسین میکردم و روسریم را هر بار جلوتر میکشیدم طوری که در عکسهایی که آنجا انداخته ام بسیار محجبه تر از ایرانم.

چرا و چگونه آنها حجاب را آنگونه زیبا حفظ کرده اند و شما امروز اندر خم یک کوچه اید. شاید بگویید حرف من مختص به قشر خاصی از جامعه هست و ربطی به دیگر اقشار بانوان ندارد من می گویم نوع ادبیات شما بسیار سخیف و چاله میدانیست و محال ممکن است که کسی ادعای بیش از سی دهه فعالیت در ارگان های فرهنگی این جامعه را داشته باشد و سرآمد تجربیاتش بیان چنین حرفهایی باشد.

چه زیبا گفته اند که ادب مرد به از دولت اوست و من می گویم ادب مرد به از یک قطار عناوین علمی اوست.

نگارنده: فاطمه داداشی