تاکید بر راه اندازی کمیته جوانان/لزوم توجه به حوزه جوانان و اوقات فراغت آنان
تاکید بر راه اندازی کمیته جوانان/لزوم توجه به حوزه جوانان و اوقات فراغت آنان
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بخشی از جمعیت این شهر را جوانان تشکیل می دهند و در راستای توجه به جوانان و اوقات فراغت آن ها باید کمیته جوانان کمیسیون فعال و راهکار های لازم در این زمینه ارائه شود.

به گزارش عصرتبریز، سی و نهمین جلسه کمیسیون ورزش و جوانان با حضور پرویز هادی، حکیمه غفوری، شهرام دبیری، علی نوای باغبان، یاسین بجانی و کارشناسان این کمیسیون برگزار شد.

پرویز هادی، رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه یکی از وظایف این کمیسیون توجه به حوزه جوانان است، اظهار کرد: بخشی از جمعیت این شهر را جوانان تشکیل می دهند و در راستای توجه به جوانان و اوقات فراغت آن ها باید کمیته جوانان کمیسیون فعال و راهکار های لازم در این زمینه ارائه شود.

وی افزود: یکی از اقدامات ارزنده کمیسیون ورزش و جوانان راه اندازی کمیته جوانان بوده که در این خصوص کارشناسان بررسی های لازم را انجام داده اند اما برای توفیقات بیشتر در این حوزه می توان از همکاری همکاری اداره کل ورزش و جوانان در این خصوص بهره مند شد.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوع طرح تشویقی در رابطه با ایجاد کاربری های ورزشی، ادامه داد: بحث و بررسی هایی در خصوص اعمال سیاست های تشویقی برای کاربری های ورزشی صورت گرفت و اعضا در این راستا نظراتی را طرح کردند.