مالیات بیشتر مودیان مشاغل آذربایجان‌شرقی بدون رسیدگی قطعی شد
مالیات بیشتر مودیان مشاغل آذربایجان‌شرقی بدون رسیدگی قطعی شد
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت:مالیات بیشتر مودیان مشاغل آذربایجان‌شرقی بدون رسیدگی قطعی شد که دستاورد اجرای دستورالعمل یاد شده در این استان بوده است.

به گزارش عصرتبریز، عیسی اورج زاده روز پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های امور صنفی تبریز، اظهار کرد: طبق تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند.

وی یادآور شد: به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ خود اظهاری، سال گذشته با اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بیشتر مودیان مشاغل آذربایجان‌شرقی بدون رسیدگی قطعی شد.

وی همچنین در خصوص شرایط بهره مندی مودیان مالیاتی از مالیات مقطوع در سال گذشته نیز افزود: با تداوم رویکرد هوشمندسازی و حاکمیت داده در نظام مالیاتی، پارسال برای عملکرد ۱۴۰۱ کلیه صاحبان مشاغلی که در نظام مالیاتی پرونده دارند و مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل است

با تداوم رویکرد هوشمندسازی و حاکمیت داده در نظام مالیاتی، پارسال برای عملکرد ۱۴۰۱ کلیه صاحبان مشاغلی که در نظام مالیاتی پرونده دارند و مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل است.و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور معاف می‌باشند و می‌توانند از تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را با فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می‌کند، بر این اساس از صاحبان مشاغل آذربایجان‌شرقی درخواست می‌شود در موعد مقرر با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به استفاده از تسهیلات قانونی اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با یادآوری اینکه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قبل از عملکرد سال ۱۴۰۰ بر مبنای میزان مالیات قطعی شده سال قبل صاحبان مشاغل محاسبه می‌شد، گفت: برای نخستین بار برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان نیز مبنای محاسبه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قرار گرفت.