اجرای طرح کاداستر اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه
اجرای طرح کاداستر اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه

عصر تبریز: مدیر آب و خاک و امور فنی- مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی امروز گفت : با اجرای این طرح اراضی مورد نظر در این مناطق تفکیک و مرزبندی می شود. فیض الله شمس با بیان اینکه این طرح از محل اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه با هدف کمک به احیای این تالاب […]

۹۴۰۳۱۸۰۵

عصر تبریز: مدیر آب و خاک و امور فنی- مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی امروز گفت : با اجرای این طرح اراضی مورد نظر در این مناطق تفکیک و مرزبندی می شود.

فیض الله شمس با بیان اینکه این طرح از محل اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه با هدف کمک به احیای این تالاب ارزشمند بین المللی در حال اجراست ، افزود: برای اجرای این طرح ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده و تاکنون ۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی گفت: با این اعتبارات طرح نقشه برداری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی اجرایی می شود.

شمس در خصوص دیگر اقدامات اجرایی احیای دریاچه ارومیه افزود: از پارسال تاکنون ۶۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتقال آب با لوله و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی هزینه شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اجرای ۷۶ طرح احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی و انتقال آب با لوله به طول ۶۵ کیلومتر در این مدت گفت: این طرح با ۵۷ میلیارد ریال اعتبار اجرایی شده است.

شمس با تاکید بر اجرای طرحهای آبیاری نوین با هدف جلوگیری از اتلاف منابع آبی در بخش کشاورزی گفت: در این زمینه تاکنون چهارهزار و ۸۹۰ هکتار با ۲۹۰ میلیارد ریال در این بخش به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده و در ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز در حال اجراست.