آگهی مزایده فروش املاک
آگهی مزایده فروش املاک
سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیات مدیره محترم، قطعه زمین های ویلایی و آپارتمانی متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیات مدیره محترم، قطعه زمین های ویلایی و آپارتمانی متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند تا تاریخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و تا تاریخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره تماس برای دریافت اطلاعات ضروری: ۳-۰۴۱۳۴۷۹۷۴۰۰ (داخلی ۳۰۲)