آگهی مناقصه اجاره ۸ دستگاه خودروی سواری
آگهی مناقصه اجاره ۸ دستگاه خودروی سواری
اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی مبنی بر اجاره 8 دستگاه خودروی سواری(پژو پارس، سمند) مدل 98 به بالا جهت استفاده در اداره کل راه و شهرسازی استان را از طریق سامامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی مبنی بر اجاره ۸ دستگاه خودروی سواری(پژو پارس، سمند) مدل ۹۸ به بالا جهت استفاده در اداره کل راه و شهرسازی استان از شرکت های دارای صلاحیت و مجوز معتبر شرکت حمل ون قل از مبادی ذیصلاح را از طریق سامامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.