پایداری آب شرب تبریز
پایداری آب شرب تبریز
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: با تکمیل شدن پهنه‌بندی مناطق شمال و شمال شرقی تبریز و تمام اصلاحات و تغییر مسیرهای صورت‌گرفته دیگر هیچ نقطه‌ای از تبریز وابسته به سد نهند نیست.

به گزارش عصرتبریز، محمد خانی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی مناطق واقع در شمال تبریز از جمله ۷ شهرک و کوی‌های الحاقی که قبلاً از طریق سد نهند تامین آب می‌شدند با اتمام عملیات اجرایی از طریق سایر منابع تامین که آب آن نیز سبک‌تر و گواراتر از آب نهند است تامین می‌شود.

وی افزود: با خشک شدن سد نهند بعنوان منبع تامین آب قسمتی از مناطق شمال تبریز، مردم با چالش کمبود آب مواجه بودند که با تدابیر وزارت نیرو و تلاش شبانه‌روزی شرکت آب و فاضلاب و همکاری شرکت آب منطقه‌ای، پیک مصرف تبریز سپری و هم‌اکنون آب پایدار در سراسر تبریز تامین شده و اگر مورد مقطعی در برخی مناطق تبریز روی می‌دهد ناشی از تغییر  هیدرولیکی و یا بروز حادثه در شبکه توزیع است.