نفوذی‌ها را در میان خودی‌ها جستجو کنیم
نفوذی‌ها را در میان خودی‌ها جستجو کنیم

روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به شناسایی نفوذی‌ها به شدت تاکید کرد.

به گزارش عصرتبریز، این روزنامه نوشت: جوابِ رد شدن صهیونیست‌ها از خط قرمز مان راقاطعانه با صدها موشک و پهپاد و با عبور تنبیه‌کننده از خط وط قرمزشان پاسخ دادیم. چه این ماجرا به پایان برسد و یا خدای نکرده با جنون آنان ادامه یابد، ما باید دیوار خانه خود را بلند و مقاوم کنیم. اولین قدم هم این است که منفذ‌ها را بکاویم، بیابیم و چنان ببندیم که هیچ نفوذیی نتواند راهی در آن برای خود باز کند. ما از نفوذی‌ها کم ضربه نخورده‌ایم. آنچه در کنسولگری در دمشق اتفاق افتاد، فقط آخرین نمونه ماجرا بود و الّا از اول انقلاب تا کنون هرجا ضربه خورده ایم، پای نفوذی‌ها در میان بوده است.