«عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات شد
«عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات شد

عادل آذر با رای نمایندگان مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد.

به گزارش عصرتبریز، در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت با ۲۰۰ رای عادل آذر را به عنوان رییس دیوان محاسبات و فیاض شجاعی را با ۱۹۲ رای به عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند.

دیوان محاسبات یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه محسوب می‌شود؛ این دیوان در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید.

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.