حضور تعداد محدودی از زنان در بازی ایران-آمریکا
حضور تعداد محدودی از زنان در بازی ایران-آمریکا

عصر تبریز: در شب پیروزی ایران برابر آمریکا در لیگ جهانی والیبال تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.    

عصر تبریز: در شب پیروزی ایران برابر آمریکا در لیگ جهانی والیبال تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.

۵۰۷۶۵۸_۴۲۸

۵۰۷۶۵۹_۸۲۰