آذربایجان شرقی رتبه نخست در دریافت مجوز رسانه مکتوب و الکترونیک
آذربایجان شرقی رتبه نخست در دریافت مجوز رسانه مکتوب و الکترونیک

عصر تبریز:هیات نظارت بر مطبوعات در سه ماهه نخست سال ۹۴، برای ۵۹۴ رسانه مکتوب و الکترونیک مجوز صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی، از مجموع ۵۹۴ رسانه‌ای که طی چهار ماه نخست امسال مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد ۳۴۹ رسانه در حوزه مکتوب و ۲۴۵ مجوز در حوزه رسانه‌های برخط، پروانه […]

n00030115-b

عصر تبریز:هیات نظارت بر مطبوعات در سه ماهه نخست سال ۹۴، برای ۵۹۴ رسانه مکتوب و الکترونیک مجوز صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی، از مجموع ۵۹۴ رسانه‌ای که طی چهار ماه نخست امسال مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد ۳۴۹ رسانه در حوزه مکتوب و ۲۴۵ مجوز در حوزه رسانه‌های برخط، پروانه انتشار دریافت کردند.

بنابر این گزارش، در بین مجوزهای استانی، استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و قم با دریافت ۳۱، ۲۹ و ۲۶ پروانه انتشار بیشترین آمار دریافت مجوز را به خود اختصاص دادند.

تفکیک رسانه های مکتوب از حیث دوره انتشار بدین ترتیب بوده که از مجموع ۳۴۹ رسانه، ۲۵ هفته نامه، ۴۳ دو هفته نامه، ۱۲۶ ماهنامه، ۳۵ دوماهنامه، ۹۷ فصلنامه، ۱۸ دوفصلنامه و پنج رسانه برای انتشار به صورت سالنامه مجوز دریافت کردند.

از ابتدای سال جاری تاکنون هیات نظارت بر مطبوعات، هشت بار تشکیل جلسه داده که با حضور اکثریت اعضای محترم و حضور دائمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

بنا بر این گزارش هیات نظارت بر مطبوعات در سال گذشته مجموعا برای ۱۱۶۰ رسانه پروانه انتشار صادر کرده بود.