دستگیری شکارچیان متخلف در اسکو
دستگیری شکارچیان متخلف در اسکو

6 شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده سهند شناسایی و دستگیر شدند.

رضا نصوحی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو با اعلام این خبر گفت :مامورین گشت حفاظت محیط زیست در حین گشت و کنترل در داخل مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع سهند موفق شدنددو اکیپ از متخلفین شکارچی غیر مجاز را در زیستگاه حیات وحش منطقه شناسایی و به مقامات قضایی معرفی کنند.

وی گفت : از این افراد ۱۵ خرگوش شکار شده و همچنین چندین قبضه اسلحه غیر مجاز و لوازم شکار کشف شد .