همراه با مذاکرات هسته ای ایران در روزهای پایانی
همراه با مذاکرات هسته ای ایران در روزهای پایانی

عصر تبریز: کامران کرمی- خبرنگار و کارشناس مسائل بین الملل از وین اینگونه گزارش می دهد: در وقت پایانی مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در هتل کوبروگ همچنان جلسات داخلی وزیران امورخارجه و معاونان وزارت امورخارجه  کشورها همچنان در حال پیگیری است، بر اساس توافق اعلام شده در خصوص ضرب العجل تعیین شده […]

عصر تبریز: کامران کرمی- خبرنگار و کارشناس مسائل بین الملل از وین اینگونه گزارش می دهد: در وقت پایانی مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در هتل کوبروگ همچنان جلسات داخلی وزیران امورخارجه و معاونان وزارت امورخارجه  کشورها همچنان در حال پیگیری است، بر اساس توافق اعلام شده در خصوص ضرب العجل تعیین شده از سوی طرفین، اعلام شده بود که امشب راس ساعت ۱۲ شب به پایان می رسد، اما این مدت تا روز جمعه تمدید شد. به هر حال این احتمال وجود دارد که تا فردا شب توافق داخلی میان اعضای مذاکره کننده حاصل گردد واحتمال دارد بحثهای مربوط به قطعنامه شورای امنیت، مسائل مربوط به متن اصلی و همچنین ضمائم مربوط به آن به نتیجه روشنی برسد.

۴۲۶۷۱۰

جلسات میان معاونین وزارت امورخارجه کشورها هنوز در حال برگزاری است اما جلسه میان وزاری امور خارجه کشورها به هر حال تا قبل از پایان روز جمعه برگزار خواهد شد و خروجی آنهم به احتمال زیاد اعلام توافق خواهد بود. این توافق هم مشخص است که بر اساس قطعنامه های شورای امنیت که خود دارای مراحل مختلفی است نوشته می شود. منجمله این مراحل تصویب در کنگره آمریکا و بحث و بررسی که نمایندگان آمریکا خواهند داشت وهمچنین بررسی در مجلس ایران است. آنچه مسلم است طرفین یک توافقی را حاصل می کنند اما هنوز امضایی صورت نخواهد گرفت، چراکه امضاء طرفین به معنای یک معاهده بین المللی خواهد بود که نیازمند ضمانت اجراست و تعهد آور می باشد.

بعد از بررسی های که در مجلس ایران و ایالات متحده صورت خواهد گرفت به صورت یک قطعنامه که به سازمان ملل اعلام می شود و توافقنامه دارای یک ضمانت اجرا می گردد و کمسیون مشترکی بین ایران و طرفین مذاکره کننده در خصوص اجرای توافقات با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل می شود.