موگرینی: توافق با ایران قاعده لغو کامل تحریم ها را شامل می شود
موگرینی: توافق با ایران قاعده لغو کامل تحریم ها را شامل می شود

عصر تبریز: فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت توافقنامه درباره برنامه هسته ای ایران متشکل از برنامه درازمدت تهران همراه با محدودیت ها مورد توافق با گروه”۱+۵” در فعالیت هسته ای این کشور بوده و قاعده لغو کامل تحریمات علیه جمهوری اسلامی را در نظر می گیرد. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه […]

عصر تبریز: فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت توافقنامه درباره برنامه هسته ای ایران متشکل از برنامه درازمدت تهران همراه با محدودیت ها مورد توافق با گروه”۱+۵” در فعالیت هسته ای این کشور بوده و قاعده لغو کامل تحریمات علیه جمهوری اسلامی را در نظر می گیرد.

موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کشور های عضو گروه”۱+۵” میانجیان بین المللی در مذاکرات با ایران، در کنفرانس خبری پایانی دو طرف ضمن این مطلب خاطرنشان ساخت توافق با ایران از جمله لغو تحریمات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمات چند جانبه و یکجانبه علیه ایران در زمینه هایی همچون تجارت، فناوری ها، امور مالی و انرژی را در نظر می گیرد.