فرماندار تبریز: همیاری ملت و دولت در احیای دریاچه ارومیه
فرماندار تبریز: همیاری ملت و دولت در احیای دریاچه ارومیه

عصر تبریز: هشتمین کارگاه آموزشی مصرف آب با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه و با حضور دهیاران، اعضای شواراهای روستایی، بهره برداران از منابع آب و کشاورزان شهرستان تبریز در محل فرمانداری برگزار شد. فرماندار شهرستان تبریز در این نشست ضمن تشریح اهداف توسعه لزوم توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان، آینده نگری، مطالعات جامع […]

عصر تبریز: هشتمین کارگاه آموزشی مصرف آب با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه و با حضور دهیاران، اعضای شواراهای روستایی، بهره برداران از منابع آب و کشاورزان شهرستان تبریز در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان تبریز در این نشست ضمن تشریح اهداف توسعه لزوم توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان، آینده نگری، مطالعات جامع همه جانبه و توجه ویژه به پیامدهای زیست محیطی تصمیمات کلان ملی و منطقه ای را از شروط اساسی تصمیمات کارشناسانه دانست و گفت: تصمیم گیریهای غیرکارشناسی در سنوات ماضی باعث شده تا امروز بعد از سالیان دور گرفتار بحرن های زیست محیطی شویم.

شهرتی فر همچنین با تشریح وضعیت تراز دریاچه ارومیه خواستار همیاری ملت و دولت در احیای دریاچه ارومیه شد.

در این جلسه همچنین مدیرکل بحران استان وضعیت سنوات گذشته دریاچه ارومیه را به تصویر کشد و گزارشی از تغییرات اقلیمی دریاچه به حاضران ارائه داد.

ساعی گفت بخش کشاورزی با ۲۹٫۳درصد سهم در اشتغال و ۱۵درصد سهم از تولید ناخالص داخلی ۸۹درصد آب کشور را مصرف میکند. و این امر لزوم توجه به شیو های نوین آبیاری را بیش از پیش مورد توجه قرار میدهد.

وی افزود: با اقدامات انجام یافته شتاب کاهش تراز آب دریاچه ارومیه کاهش یافته و از حدود ۴۸ سانتی متر در سال به ۳ سانتیمتر کاهش در سال رسیده است.