آذربایجان شرقی رتبه دوم روزنامه های کشور
آذربایجان شرقی رتبه دوم روزنامه های کشور

عصر تبریز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کمی نشریات استان گفت: پس از تهران، بیشترین روزنامه در این استان چاپ می شود. علی اکبر صفی پور در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در تبریز افزود: آذربایجان‌شرقی از لحاظ تعداد پایگاه های خبری رتبه چهارم کشور را دارد که بخش زیادی از […]

عصر تبریز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کمی نشریات استان گفت: پس از تهران، بیشترین روزنامه در این استان چاپ می شود.

علی اکبر صفی پور در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در تبریز افزود: آذربایجان‌شرقی از لحاظ تعداد پایگاه های خبری رتبه چهارم کشور را دارد که بخش زیادی از این پایگاه ها دارای مجوز و تعدادی بدون مجوز هستند.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در اکثر حوزه ها بخصوص حوزه های فرهنگی، پیشتاز بوده و است، افزود: به جرات می توان گفت که این استان، از گذشته های دور در زمینه مطبوعات و رسانه که رکن چهارم دموکراسی است حرف اول را زده است.

صفی پور با بیان اینکه پس از تهران، بیشترین روزنامه در این استان چاپ می شود، تصریح کرد: در حال حاضر، رتبه استان  از لحاظ تعداد پایگاه های خبری رتبه چهارم است که بخش زیادی از این پایگاه ها دارای مجوز و تعدادی بدون مجز هستند.

به گفته وی در حال حاضر، ۳۷ پایگاه خبری،  ۱۳ روزنامه،  ۱۱ دو هفته نامه، ۴۴ ماهنامه، دو دوماهنامه ، ۵۸ فصلنامه، ۱۷ دو فصلنامه و .. در استان منتشر می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد:  خبرنگاران بر اساس رسالت حرفه ای خود ، نقش مهمی در رسیدن به حق و عدالت با صلح آمیزترین شیوه ممکن دارند.

وی همچنین ادامه داد: در ماه های گذشته، اساسنامه خانه مطبوعات استان اصلاح شد و در حال حاضر شاهد فعالیت خانه مطبوعاتی فعال هستیم.